Wijzig cookie voorkeuren Privacyverklaring

Privacy

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Ik geef uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Ads

Ik gebruik Google Ads om advertenties te tonen, bekijk hier hoe google gegevens gebruikt.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Om uw privacy te beschermen, neem ik de volgende maatregelen:

Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer mijn website wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u bewaar, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Frank Bogers
Bloemendaalseweg 2
4664 CD
Lepelstraat
Nederland

Deze privacy verklaring is aangepast in juni 2022.